Stappenplan Studielink

Algemene Voorwaarden

Via Studielink (www.studielink.nl) regelen alle studenten digitaal hun inschrijving in het hoger onderwijs. Studielink verzamelt alle benodigde gegevens en geeft deze informatie door aan de onderwijsinstellingen ten behoeve van het inschrijfproces bij de instelling.

Studielink vraagt je diverse persoonlijke gegevens op te geven en haalt daarnaast gegevens uit basisregisters.

a) Persoonsgegevens
Onderwijsinstellingen moeten conform de 'Wet Hoger Onderwijs' de identiteit van de student controleren. Studielink haalt daarom je persoonsgegevens op uit het GBA en levert deze aan de onderwijsinstelling. Indien je gegevens niet via het GBA opgehaald kunnen worden ontvang je hiervan bericht. Je moet dan rechtstreeks bij je onderwijsinstelling je identiteit laten vaststellen.

b) Vooropleidinggegevens
Studielink haalt je reeds bekende vooropleidingen op uit het Basisregister Onderwijs bij DUO (BRON). Deze gegevens worden door de onderwijsinstelling gebruikt om te bepalen of je de juiste vooropleiding hebt. Indien je vooropleidinggegevens niet via het Basisregister opgehaald kunnen worden ontvang je hiervan bericht. Je moet dan rechtstreeks bij de onderwijsinstelling bewijsstukken van je vooropleiding aanleveren.

Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden geef je tevens toestemming voor het ophalen van je vooropleidinggegevens bij DUO.

c) Instelling specifieke vragen
Onderaan het elektronisch formulier met het verzoek tot inschrijving wordt soms een aantal instelling specifieke vragen gesteld. De verantwoordelijkheid voor deze vragen ligt bij de onderwijsinstelling.

Studielink verzamelt de genoemde gegevens binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zoals vastgelegd in het Privacy Regelement Studielink.

Een overzicht van de wijze waarop Studielink met jouw persoonsgegevens omgaat, vind je in dit document.

Zorg ervoor dat je alle vragen naar waarheid invult. Doe je dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor je aanmelding en inschrijving en kun je mogelijk niet gaan studeren. Als je de gegevens niet naar waarheid hebt ingevuld, is Studielink niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

Aan Studielink is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan Stichting Studielink niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Ook aan kennelijke fouten van de onderwijsinstelling die leiden tot het foutief tonen van informatie in Studielink kunnen geen rechten worden ontleend.

Studielink toont links naar internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen kan Studielink niet aansprakelijk worden gesteld.

Studielink is beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of misbruik door gebruikers of derden. Studielink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade, veroorzaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik in geval van overmacht. Studielink houdt zich het recht voor om bij pogingen tot misbruik of onrechtmatig gebruik de plegers ervan aansprakelijk te stellen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van je inloggegevens. Voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik daarvan door een ander is Studielink niet aansprakelijk.

 

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl