• Home
  • Servicedesk Studielink

Servicedesk Studielink

De Servicedesk van Studielink is de spin in het web tussen hogescholen en universiteiten, Stichting Studielink, DUO, SIS leveranciers en andere externe partijen. Alle vragen die deze ketenpartners hebben over Studielink komen bij de Servicedesk binnen. De ketenpartners registreren via het Jira systeem hun vraag als incident. Wanneer er (nog) geen toegang is tot Jira, kan dit aangevraagd worden bij de Servicedesk.

De medewerkers van de Servicedesk analyseren de binnengekomen incidenten en geven zoveel mogelijk direct antwoord. Wanneer dit niet mogelijk is, dragen de medewerkers het incident over naar het 2e lijns beheerteam. Het 2e lijns beheerteam doet nader onderzoek en probeert het incident op te lossen. Wanneer een incident een vermeend probleem blijkt, wordt het overgedragen naar het 3e lijns ontwikkelteam. Dit team brengt het probleem in kaart en plant een mogelijke oplossing in. Het kan zijn dat een incident resulteert in een gewenste uitbreiding van de functionaliteit van Studielink. De servicedesk registreert dit in Jira.

Het S&O team controleert daarnaast dagelijks de productieomgeving en het berichtenverkeer, zodat bij een verstoring in het proces pro-actief actie kan worden ondernomen. Als er gegevens verkeerd in de Studielink database terecht zijn gekomen, voert dit team de benodigde herstelactie uit.Het ontwikkelteam lost daarnaast problemen in Studielink op en zorgt ervoor dat er nieuwe releases van Studielink in productie worden genomen.

Omdat de Servicedesk het middelpunt is tussen de Studielink ketenpartners, worden er veel vragen gesteld over het berichtenverkeer tussen de ketenpartners. Zo vragen hogescholen, universiteiten en DUO regelmatig naar de status van een aanmelding of vooropleiding van een student. Of hebben zij vragen over mogelijke problemen in de ontvangst en verzending van berichten. Het is daarom van belang dat er sprake is van synchronisatie tussen DUO, hogescholen en universiteiten en Studielink.

De Servicedesk Studielink is geen aanspreekpunt voor studenten; deze rol wordt ingevuld door de onderwijsinstellingen.

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl