Meer over Studielink

Het Studielink-proces

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle hogescholen en universiteiten en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten kunnen via Studielink een verzoek tot inschrijving indienen bij de hogeschool of universiteit en tegelijkertijd hun aanmelding bij DUO regelen. Studielink fungeert hierbij zowel als portal voor de student als doorgeefstation van gegevens naar en tussen de genoemde organisaties.

Een student begint met het aanvragen van een account in Studielink en voert daarbij persoonsgegevens in via een wizard. Met de komst van DigiD is deze stap veranderd. Meer informatie over de stappen die een student onderneemt om zich in te schrijven via Studielink, is te vinden in het stappenplan Hoe werkt Studielink?

Een verzoek tot inschrijven voor een opleiding wordt door Studielink verstuurd naar DUO en de instelling(en) waar de student zijn verzoek geplaatst heeft. Zij controleren of de student voldoet aan de voorwaarden van de gekozen studie en houden elkaar en de student op de hoogte van de voortgang en de status van het verzoek. Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld of de student is wie hij zegt dat hij is; of de opgegeven vooropleiding voldoende is voor de gekozen studie; en of hij al dan niet ingeloot is. De resultaten van de controles worden via Studielink doorgestuurd naar de andere partijen. Zij verwerken hen vervolgens in hun systeem. De student wordt door middel van mededelingen en e-mails op de hoogte gehouden. Wanneer het officiële woonadres (BRP-adres) van de student bij de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) verandert, wordt deze adreswijziging automatisch doorgesluisd naar Studielink en de betrokken instellingen. Er is dus sprake van een keten tussen de partijen: zij reageren op elkaar waardoor wijzigingen plaats vinden in hun systemen.

Belangrijk onderdeel van de inschrijving is de controle van de persoonsgegevens voor studenten met een officieel Nederlands woonadres bij de Basisregistratie personen (BRP). Aan de hand van het door DigiD aan Studielink doorgegeven Burgerservicenummer wordt de student in de BRP opgezocht. Indien de student wordt gevonden is voldaan aan de door de wet voorgeschreven persoonsverificatie. Eventueel worden de gegevens van de student bijgewerkt met de van de BRP ontvangen gegevens.  Wordt de student niet gevonden, heeft de student in de BRP aangegeven dat zijn gegevens geheim zijn of is het een buitenlandse student? Dan wordt de student doorverwezen naar de hogeschool of universiteit.

Daarnaast vindt ook een controle van de vooropleiding, welke door de student is ingevoerd, plaats. Nederlandse vooropleidingen worden gecontroleerd in de registers van DUO (Basisregister Onderwijsnummer). Indien de vooropleiding niet kan worden gecontroleerd wordt de student naar de hogeschool of universiteit verwezen voor controle van diploma en cijferlijst.

De student kan direct na het invoeren van de persoonsgegevens direct een verzoek tot inschrijving indienen. Dit verzoek stuurt Studielink direct door naar de betreffende hogeschool of universiteit. Zodra de student geïdentificeerd is wordt het verzoek ook doorgestuurd naar DUO.

Hogescholen / universiteiten en DUO starten vervolgens hun processen en sturen daarbij statussen ten aanzien van de voortgang (waaronder toelaatbaarheid en betaling collegegeld) naar Studielink. De student ontvangt een bericht per e-mail wanneer er actie ondernomen moet worden en kan de status van verzoeken volgen in de Studielink applicatie.
Afhankelijk van de procedures van de hogeschool of universiteit kan de student ook via Studielink zijn betaling collegegeld regelen, bijvoorbeeld via een machtiging die de student in Studielink kan printen.

Naast verzoeken tot inschrijving kan de student ook verzoeken tot uitschrijving of intrekking van een verzoek doen via Studielink en adreswijzigingen doorgeven.

Studenten kunnen (nog) geen aanvraag voor studiefinanciering doen via Studielink. Dit kan de student rechtstreeks bij DUO doen.

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl