Studielink in het kort

Via de website van Studielink, www.studielink.nl regelen studenten zelf hun (her)inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland. Stichting Studielink ontwikkelt een professionele infrastructuur die er o.a. voor zorgt dat de informatie over een inschrijving bij de (toekomstige) onderwijsinstelling terechtkomt. Deze informatie uitwisseling tussen studenten, hogescholen, universiteiten en de overheid zorgt ervoor dat de studenten zich maar op één plek hoeven in- of uit te schrijven en dat ze informatie kunnen invoeren, controleren en daarna steeds opnieuw oproepen en gebruiken.

Studielink is waar mogelijk gekoppeld met ´authentieke bronnen´, zoals de Basisregistratie Personen voor persoonsgegevens en het Basisregister Onderwijsnummer, waar examengegevens worden opgeslagen. Zo kan de identiteit en de vooropleiding van een student snel en betrouwbaar worden vastgesteld. Dit betekent veel minder ´papieren´ rompslomp voor studenten en instellingen.

Stichting Studielink is daarnaast het platform van hogescholen en universiteiten voor verdergaande samenwerking en vernieuwing in het hoger onderwijs op het gebied van informatie en administratie. De veranderingen in de vorm en inhoud van het onderwijs, in het (studie)gedrag van studenten en in de regelgeving van de overheid vragen om continue innovatie binnen het hoger onderwijs. Studielink stimuleert deze innovatie door samenwerking en standaardisatie in het hoger onderwijs, met behoud van autonomie voor de individuele instelling.

Studielink is van en voor het hoger onderwijs. Studielink is een product van Stichting Studielink, waarin hogescholen en universiteiten nauw samenwerken met het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU en DUO: de Studielink-ketenpartners.

 

 

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl