Studielink in het kort

Via de website van Studielink, www.studielink.nl, regelen studenten zelf hun (her-)inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland. Studenten schrijven zich slechts op één plek in, uit of geven een adreswijziging door. Binnen de Stichting Studielink ontwikkelen de hogescholen en universiteiten met elkaar en met DUO een professionele infrastructuur voor het inschrijfproces en de daarbij horende informatie-uitwisseling tussen studenten, hogescholen, universiteiten en DUO. Studenten kunnen informatie invoeren, controleren en daarna steeds opnieuw oproepen en gebruiken. Dat geldt ook voor alle instanties die bij het inschrijfproces betrokken zijn; hogescholen, universiteiten en DUO.

Studielink is waar mogelijk gekoppeld met ‘authentieke bronnen’, zoals de Basisregistratie personen (met persoonsgegevens) en het Basisregister Onderwijsnummer (met examengegevens) van DUO. Dat betekent veel minder ‘papieren’ rompslomp voor studenten en instellingen. Ook neemt de kwaliteit van de informatie-uitwisseling toe: één keer invoeren en één keer controleren geeft minder kans op fouten dan wanneer meerdere instanties dezelfde gegevens invoeren en controleren.

De Stichting Studielink is daarnaast het platform van hogescholen en universiteiten voor verdergaande samenwerking en vernieuwing in het hoger onderwijs op het gebied van informatie en administratie van Student & Onderwijs. De veranderingen in de vorm en inhoud van het onderwijs, in het (studie)gedrag van studenten en in de regelgeving van de overheid vragen om continue innovatie binnen het hoger onderwijs. Studielink stimuleert deze innovatie door samenwerking en standaardisatie in het hoger onderwijs, met behoud van autonomie voor de individuele instelling.

Studielink is van en voor het hoger onderwijs (vooralsnog alleen de bekostigde opleidingen van hogescholen en universiteiten). Studielink is een product van Stichting Studielink, waarin hogescholen en universiteiten nauw samenwerken met het ministerie van OCW, HBO-Raad, VSNU en DUO: de Studielink-ketenpartners.

 

 

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl