Strategisch plan

Stichting Studielink: landelijk schakelpunt voor inschrijven in het hoger onderwijs

Met de dynamiek in het (hoger) onderwijsveld en een verdergaande internationalisering blijft het belangrijk vooruit te kijken, klaar te zijn voor alle ontwikkelingen en bij te blijven dragen aan het belangrijkste doel van Stichting Studielink: zorgen dat elke student zich zo eenvoudig mogelijk in kan blijven schrijven voor een opleiding aan het hoger onderwijs.

Hoe Stichting Studielink die koers ziet? En wat die ontwikkelingen precies zijn? In haar Strategisch plan Studielink 2020-2024 geeft zij aan wat de komende jaren haar speerpunten zijn. Veel leesplezier!

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl