• Home
  • Privacy en algemene voorwaarden

Privacy en algemene voorwaarden

Privacy

Via Studielink (www.studielink.nl) regel je digitaal je inschrijving in het hoger onderwijs. Studielink verzamelt alle benodigde gegevens en geeft deze informatie door aan de onderwijsinstellingen ten behoeve van je inschrijving bij de onderwijsinstelling.

Studielink vraagt je diverse persoonlijke gegevens op te geven en haalt daarnaast gegevens uit basisregisters. Meer informatie over hoe Studielink met je persoonsgegevens omgaat vind je hier.

Bij vragen over de manier waarop Stichting Studielink omgaat met persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met fg@studielink.nl. Overige vragen die gestuurd worden naar dit adres worden niet in behandeling genomen.

Algemene voorwaarden
Aan Studielink is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan Stichting Studielink niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Ook aan kennelijke fouten van de onderwijsinstelling die leiden tot het foutief tonen van informatie in Studielink kunnen geen rechten worden ontleend.

Studielink toont links naar internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen kan Studielink niet aansprakelijk worden gesteld.

Studielink is beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of misbruik door gebruikers of derden. Studielink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade, veroorzaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik in geval van overmacht. Studielink houdt zich het recht voor om bij pogingen tot misbruik of onrechtmatig gebruik de plegers ervan aansprakelijk te stellen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van je inloggegevens. Voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik daarvan door een ander is Studielink niet aansprakelijk.

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl