ActueelActueel

Omgang persoonsgegevens in Studielink

Geplaatst op 18-05-2018

Een vernieuwd document is opgesteld dat beschrijft hoe Stichting Studielink omgaat met de persoonsgegevens van studenten. Daarnaast geeft het inzicht in de wijze waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld met de universiteiten/hogescholen en met DUO.

Het document bevat een samenvatting van onderwerpen en bepalingen die in het algemeen in andere documenten formeel zijn vastgelegd. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn de overeenkomsten met de universiteiten/hogescholen en met DUO en het privacyreglement Studielink.

Het doel van dit document is de gebruikers van Studielink, met name studenten, een overzicht te geven van de gegevens die worden verzameld en de wijze waarop met die gegevens wordt omgegaan.
Het document hier te vinden.

Bij vragen over de manier waarop Stichting Studielink omgaat met persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met fg@studielink.nl. Overige vragen die gestuurd worden naar dit adres worden niet in behandeling genomen.  
 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl