Stappenplan Studielink

Klachten over Studielink

Via het online klachtenformulier kun je een klacht indienen wanneer er volgens jou iets mis is met de werking van de applicatie Studielink.

Let op: het klachtenformulier is dus NIET bedoeld voor onder andere onderstaande zaken:

- mijn account is geblokkeerd
- het lukt niet om een nieuw wachtwoord aan te vragen
- ik wil het emailadres in mijn account (laten) aanpassen
- ik ben het niet eens met mijn uitschrijfdatum
- vragen over collegegeld

Voor bovengenoemde zaken dien je contact op te nemen met je (toekomstige) hogeschool of universiteit, ook als je hier nog geen verzoek tot inschrijving bij hebt ingediend.

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl