Stappenplan Studielink

Zorg dat je op tijd bent!

Inschrijven bij een hogeschool of universiteit is een procedure die enige tijd vereist, zowel van de aankomende student als de hogeschool/universiteit. Houd rekening met de volgende aanmelddeadlines:

- t/m 15 januari 23:59 uur voor opleidingen met numerus fixus
- t/m 1 mei 23:59 uur voor opleidingen zonder numerus fixus 

Waarom een aanmelddeadline van 1 mei en wat houdt dat in?

Voor alle bacheloropleidingen zonder numerus fixus geldt een landelijke aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Deze aanmelddeadline is in het leven geroepen om studenten te stimuleren op tijd over hun studiekeuze na te denken en op die manier de juiste studie te kiezen.

Gevolgen aanmelddeadline
Deze deadline van 1 mei heeft een aantal belangrijke gevolgen voor jou als student:

* Dien je voor of op 1 mei voor het eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink dan heb je toelatingsrecht als je voldoet aan de toelatingseisen die de opleiding stelt. Let op: sommige opleidingen werken met een verplichte Studiekeuzecheck. Je toelatingsrecht vervalt als je hieraan niet deelneemt.

* Dien je na de aanmeldingsdeadline van 1 mei voor het eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink dan kan een instelling jou weigeren in te schrijven. De instelling dient hierover wel duidelijke regels opgenomen te hebben in het Onderwijs- en examenregelement (OER).

Studiekeuzecheck
Een Studiekeuzecheck helpt jou als student om te bepalen of de studie bij je past en overeenkomt met je verwachtingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen of een digitale vragenlijst. Informeer bij de instelling naar de mogelijkheden voor het doen van een Studiekeuzecheck.

Als je je voor of op 1 mei aanmeldt via Studielink voor een bacheloropleiding dan heb je recht op een Studiekeuzecheck met bijbehorend Studiekeuzeadvies. Ook kan een instelling de Studiekeuzecheck verplicht stellen. Zorg dus dat je je ruim op tijd aanmeldt en op de hoogte bent van het aanmeldingsproces van de opleiding van je keuze.

Toelatingsrecht
Ook bij het toelatingsrecht gelden twee kanttekeningen:

* Naast de tijdige aanmelding moet je ook voldoen aan alle overige toelatingseisen die worden gesteld aan deze opleiding.

* Indien er sprake is van een verplicht gestelde Studiekeuzecheck voor de gekozen opleiding, dan ben je verplicht hieraan mee te doen. Doe je zonder geldige reden niet mee aan een verplichte Studiekeuzecheck, dan vervalt je toelatingsrecht.

Let op: een instelling kan een Studiekeuzecheck verplicht stellen. Informeer dus tijdig bij de instelling van jouw keuze! Wil je meer informatie over de Studiekeuzecheck en de deadline van 1 mei kijk dan op de website van de overheid.

 

 
Direct (her)inschrijven www.studielink.nl