Persoonsgegevens aanpassen

Terug naar account & persoonsgegevens

Alleen een onderwijsinstelling waar je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend kan opdracht geven voor het aanpassen van de persoonsgegevens wanneer deze verkeerd zijn overgenomen bij het scannen van ID of paspoort. Neem dus contact op met de betreffende onderwijsinstelling.

Selecteer de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven