Betaling bij de bank is na meerdere pogingen nog steeds niet succesvol

Terug naar betaling

Als een betaling er niet doorheen komt kan de instelling helpen om de betaling op een andere wijze mogelijk te maken.

Selecteer de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven