Privacy

Via Studielink (www.studielink.nl) regel je digitaal je inschrijving in het hoger onderwijs. Studielink verzamelt alle benodigde gegevens en geeft deze informatie door aan de onderwijsinstellingen ten behoeve van je inschrijving bij de onderwijsinstelling.

Studielink vraagt je diverse persoonlijke gegevens op te geven en haalt daarnaast gegevens uit basisregisters. Meer informatie over hoe Studielink met je persoonsgegevens omgaat vind je hier.


Bij vragen over de manier waarop Stichting Studielink omgaat met persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met fg@studielink.nl. Overige vragen die gestuurd worden naar dit adres worden niet in behandeling genomen.