Hoger onderwijsinstellingen

Stichting Studielink is de organisatie die zorg draagt voor de Studielink-applicatie, het inschrijfplatform van hogescholen en universiteiten. De opdrachtgevers zijn de onderwijskoepels Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH). De stichting heeft de taak het inschrijfproces zo laagdrempelig mogelijk te maken. Hiervoor werkt zij samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), haar ketenpartners.