Algemene voorwaarden

Aan Studielink is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan Stichting Studielink niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Ook aan kennelijke fouten van de onderwijsinstelling die leiden tot het foutief tonen van informatie in Studielink kunnen geen rechten worden ontleend.

Studielink toont links naar internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen kan Studielink niet aansprakelijk worden gesteld.

Studielink is beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of misbruik door gebruikers of derden. Studielink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade, veroorzaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik in geval van overmacht. Studielink houdt zich het recht voor om bij pogingen tot misbruik of onrechtmatig gebruik de plegers ervan aansprakelijk te stellen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van je inloggegevens. Voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik daarvan door een ander is Studielink niet aansprakelijk.