Over Stichting Studielink

Studielink is landelijk schakelpunt voor inschrijven in het hoger onderwijs. Dat betekent dat de organisatie partijen met elkaar verbindt op een betrouwbare manier én studenten in staat stelt hun inschrijfzaken eenvoudig in orde te maken.

De missie van Studielink is het inschrijfproces van studenten aan het hoger onderwijs voor studenten en onderwijsinstellingen zo eenvoudig mogelijk maken, ook binnen de hoger onderwijs brede ontwikkelingen die spelen op het gebied van flexibilisering, internationalisering en het centraal stellen van de student.

Stichting Studielink bestaat uit een team van 23 mensen en is verantwoordelijk voor de landelijke applicatie waarmee studenten hun (her)inschrijving regelen bij de 54 bekostigde hogescholen en universiteiten in Nederland.

De opdracht waar stichting Studielink zich voor gesteld ziet is uitgewerkt in het Strategisch plan 2020-2024.