Responsible disclosure Studielink

Bij Studielink vinden wij de veiligheid van onze systemen, de applicaties met de onderliggende infrastructuur, erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wat wij u vragen:

  • Uw bevindingen te mailen naar security@studielink.nl. Indien u de melding alleen versleuteld wilt versturen, dan verzoeken we u dit te melden in het genoemde e-mailadres. We zullen u dan instructies geven hoe u de informatie versleuteld kunt versturen.

 

LET OP! Dit e-mailadres is alleen bedoeld om zwakke plekken in onze beveiligingsmaatregelen te melden . Alle inhoudelijke vragen en opmerkingen over het gebruik van Studielink zullen NIET beantwoord worden op dit emailadres maar dient u te richten aan de instelling waaraan u verbonden bent of gaat studeren. U kunt tevens gebruik te maken van de VRAAGbaak van Studielink.

 

  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van de lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij u beloven:

  • Wij reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
  • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning in de vorm van een cadeaubon bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.


Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/