Studielink ketenpartners

Studielink maakt onderdeel uit van de bredere HO inschrijfketen. Daarin wordt nauw samengewerkt met de hoger onderwijsinstellingen en de onderwijskoepels VSNU en de Vereniging Hogescholen, maar ook met andere organisaties in die keten. Zo zijn er directe koppelingen met DUO, de IND en banken, voor het uitwisselen van gegevens die noodzakelijk zijn voor een inschrijving bij een opleiding in het hoger onderwijs. Om wijzigingen in de administratieve systemen te kunnen doorvoeren wordt ook samengewerkt met de (SIS) leveranciers.

 

Voor de doorontwikkeling van de aanmeldapplicatie en bij invoering van nieuwe regelgeving wordt ook samengewerkt met het Ministerie van OCW, Studiekeuze123, Nuffic, decanenorganisaties, studentorganisaties LSVb en ISO, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, en met het onderwijs ICT-innovatie samenwerkingsverband SURF. De samenwerking is gericht op het aanmeld- en inschrijfproces zo goed mogelijk te laten verlopen, en, waar mogelijk, te verbeteren voor de instellingen en de studenten.