Digitale incassomachtiging lukt niet

Payment

Zie voor een uitleg over problemen bij machtiging via de bank de vraag 'Ik ervaar problemen met het afgeven van een machtiging via de bank, wat nu?' in de Studielink VRAAGbaak