In- en uitschrijven voor een opleiding

Terug naar onderwerpkeuze

Kies je subonderwerp binnen In- en uitschrijven voor een opleiding:

 

Aantal numerus fixus pogingen
Accepteren plaats bij numerus fixusopleidingen
Opleiding is niet te vinden in Studielink
Uitschrijving op een eerdere datum
Aantal toegestane inschrijfpogingen per collegejaar
Bewijs van uitschrijving
Meerdere opleidingen volgen
Ik kan mij niet herinschrijven
Mijn vraag staat er niet bij