Aantal toegestane inschrijvingen per collegejaar

Terug naar in- en uitschrijven voor een opleiding

Zie voor een uitleg over het aantal toegestane inschrijvingen per collegejaar de vraag 'Hoeveel verzoeken tot inschrijving kan ik indienen via Studielink?' in de Studielink VRAAGbaak.