Aantal numerus fixus pogingen

Terug naar in- en uitschrijven voor een opleiding

Bekijk voor een uitgebreide uitleg over het Numerus Fixus proces en het aantal pogingen de website van Studiekeuze123.