Meerdere opleidingen volgen

Terug naar in- en uitschrijven voor een opleiding

Zie voor een uitleg over het volgen van meerdere opleidingen de vraag 'Hoeveel verzoeken tot inschrijving kan ik indienen via Studielink?' in de Studielink VRAAGbaak.