Vooropleiding wijzigen

Terug naar vooropleidingen

Zie voor een uitleg over het wijzigen van je vooropleiding de vraag 'Het lukt niet om mijn vooropleidinggegevens te wijzigen, wat nu?' in de Studielink VRAAGbaak.